Betalingsvoorwaarden 2021


We hanteren deze betalingsvoorwaarden om zo transparant mogelijk te zijn. In de wirwar van

vergoedingen is het voor veel mensen niet meer helder hoe alles in elkaar zit. Dat is de reden
dat we hier een aantal punten op een rij hebben gezet voor u. Mocht u naar aanleiding
hiervan nog vragen hebben neem gerust contact op.

1. Dieetadvisering wordt in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per jaar.
a. Indien er sprake is van ketenzorg => uw huisarts neemt deel aan ketenzorg en u bent
verwezen met de diagnose diabetes of COPD of CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)
uw eigen risico wordt niet belast. De verwijzing wordt online verstuurd door uw huisarts of
praktijkondersteuner. De betaling loopt via THOON.
b. Voor alle overige dieetadvisering: uw eigen risico wordt wel belast.
c. Kinderen tot 18 jaar: het eigen risico wordt niet belast.

2. Dieetadvisering wordt, nadat de uren in de basisverzekering zijn gebruikt, eventueel extra
vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. Uw eigen risico wordt
dan niet belast.

3. Er kan sprake zijn van aanvullende eisen als een verwijzing noodzakelijk of vergoeding
alleen bij bepaalde diagnoses. Raadpleeg uw polis van uw zorgverzekering of check de
bijlagen vergoeding. Indien u zonder verwijzing komt, dient er een screening directe toegang
te worden gedaan. Dit zijn een aantal vragen waarbij gekeken wordt of er geen rode vlaggen
zijn (redenen om eerst uw arts te consulteren).

4. Iedere cliënt is verplicht zich te identificeren tijdens het eerste consult door middel van
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Daarnaast kan iedere cliënt een pasje overhandigen
met de gegevens van de zorgverzekeraar.

5. Ieder cliënt ontvangt op verzoek van de behandeling deze betalingsvoorwaarden. Op
deze wijze is duidelijk wat u van ons en wat wij van u verwachten. Via onze website zijn de
voorwaarden ook in te zien en af te drukken.

6. Onderstaande tarieven gelden wanneer u geen vergoeding meer heeft vanuit uw
zorgverzekering. Dus wanneer de uren vanuit de basisverzekering en eventuele aanvullende
verzekering op zijn dus na 3 uur uit de basisverzekering en aanvullende verzekering. U
ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Tarief: per 15 minuten
€ 18,75 euro.

7. Niet nagekomen afspraak ofwel NO SHOW. Afspraken welke niet 24 uur van tevoren zijn
afgezegd, zullen in rekening gebracht worden. Dit geldt ook voor afspraken waarop u niet
bent verschenen zonder af te zeggen. U ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen voldaan
dient te worden. Let op: dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ter info:
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten: een consult

bestaat uit de tijd van de duur van de afspraak, de consulttijd en tijd voor het
uitwerken van een (dieet)advies, de uitwerktijd.
De consulttijd is de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent of de tijd die besteed wordt aan
een telefonisch consult of een consult met behulp van Skype bijvoorbeeld. De uitwerktijd is
de tijd waarbij u als cliënt meestal niet aanwezig bent. De diëtist besteedt deze aan o.a. het
berekenen en samenstellen van uw persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het
registreren van uw gegevens. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartiereenheden.
Per 1 januari 2021 gelden onderstaande tarieven:
Per zorgverzekeraar zijn er verschillende tarieven. Gemiddeld gaat het om circa € 17,00 á
18,75 per kwartier. De declaraties vinden plaats 1x per maand. Dit gaat direct naar de
zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt belast bij iedereen van 18 jaar of ouder. U ontvangt
dan een factuur van de zorgverzekeraar. Indien u al door het eigen risico heen bent dan
wordt het gewoon vergoed voor de uren die u heeft. Ketenzorg gaat via een ander kanaal dan
de basisverzekering. Hiervoor geldt niet het eigen risico.
Het is een heel verhaal maar we proberen op deze manier onduidelijkheden uit de weg te
ruimen. Hier volgt nog een overzicht in tabelvorm.

Consulten

Tijd

Omschrijving

Intake gesprek

60+30 minuten

60 minuten = duur van de afspraak
+ 30 minuten uitwerken (dieet)advies.

Screening Directe Toegang

15 minuten

15 minuten = duur van de screening indien u
zich aanmeldt zonder verwijzing.

Vervolg gesprekken, duur
is afhankelijk van
behandeldoel en gaat in
overleg

15 minuten
30 minuten
45 minuten
60 minuten

15-30-45-60 minuten = duur van de afspraak
Standaard duurt een vervolgconsult 30
minuten

Brief, Rapportage, het
verlengen van machtiging
drinkvoeding

15 minuten

15 minuten = uitwerken advies

Huisbezoek dieetadvies

Toeslag

Hiervoor is een verwijzing nodig van uw arts.
Toeslag per keer € 30,00 euro.

Groepsbehandeling

Divers

Diverse thema’s. Volg website + nieuwsbrief

Workshops

Divers

Diverse thema’s. Volg website + nieuwsbrief.

Presentaties voor derden

In overleg

Volgens offerte.

Klik op de onderstaande knop om deze voorwaarden te downloaden in pdf formaat. 


BetalingsvoorwaardenPrivacyEen klacht?Onze winkel
logo nvd smallLogo KP youtubeiconlinkediniconfooterfacebookiconfootertwittericon
 K.v.K nr: 69112142
Copyright In Balans 2020