Privacy verklaring
privacy in balansDit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Cookies
In Balans gebruikt een statistiekenprogramma om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze website mogelijk te maken. Op de inhoud van deze cookies hebben wij geen invloed.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
• het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
• het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
• het behandelen van geschillen;
• het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;
Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
• degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
• degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
• zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
• derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
• anderen, indien:
o u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

 

Contact Nieuwsbrieven
Betalingsvoorwaarden Privacy
Een klacht? Inloggen
logo nvd smallLogo KP youtubeiconlinkediniconfooterfacebookiconfootertwittericon
 K.v.K nr: 69112142
Copyright In Balans 2018